Tuyên truyền

Triển khai Kế hoạch số 327/KH-STTTT ngày 18/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phát triển hạ tầng xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án " Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" năm 2019
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Trong đó tập trung các vấn đề về sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công và thời gian làm việc.
Ngày 22 tháng 4 năm 2019 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố.
Ngày 09/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, các văn bản chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, tiếp tục triển khai tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo ...
Ngày 17 tháng 4 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Kế hoạch triển khai truyền thông cải cách hành chính năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về "Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Chi bộ 4 duy trì nề nếp họp định kỳ với nhiều đổi mới trong phương pháp làm việc.
Nhằm tăng cường thực hiện một cách có hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định của Thành ủy và UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác an toàn thực phẩm cũng như tiếp tục triển khai Đề án chương trình Thành phố 4 an, ngày 19/02/2019 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm 2019.
Trong cuộc sống, lòng trung thực và đức tính chân thật luôn được đánh giá cao, người có phẩm chất này thường được yêu mến, tin tưởng, và giao phó cho những công việc quan trọng. Vậy nên dân gian mới có câu: “Chọn mặt gửi vàng” Tuy nhiên cùng với sự biến đổi của lòng người trong xã hội, sự thành tín trung thực cũng dần dần bị mai một theo. Có những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng đôi khi phải đến cuối cuộc đời người ta mới có thể chiêm nghiệm thấy…
Tăng cường thực hiện sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả trong mùa nắng nóng theo Công văn số 5233/UBND-SCT ngày 09 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng
FirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.