Tuyên truyền

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến năm 2025 trên toàn Sở
Sáng ngày 03/7/2021, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức buổi tham luận chuyên đề: Phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của VC-NLĐ đối với chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội tại đơn vị do đồng chí Lê Thanh Tuấn trình bày. Nội dung toàn văn bài tham luận đã được lãnh đạo các phòng phổ biến đến viên chức và người lao động Trung tâm
Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Trung tâm
Trên cơ sở Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 14/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTPTHT ngày 17/01/2020 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
Triển khai Kế hoạch số 327/KH-STTTT ngày 18/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phát triển hạ tầng xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án " Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" năm 2019
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Trong đó tập trung các vấn đề về sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công và thời gian làm việc.
Ngày 22 tháng 4 năm 2019 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố.
Ngày 09/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, các văn bản chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, tiếp tục triển khai tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo ...
Ngày 17 tháng 4 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
FirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.