Danh bạ điện thoại - email
Họ và tên
Email
Điện thoại
Cố định
Nội bộ
Di động
 
[Collapse] Ban giám đốc
Trần Thanh Trúc
Giám đốc
tructt@danang.gov.vn
 6868
0983821011
Nguyễn Thị Huyền Thu
Phó Giám đốc
thunth1@danang.gov.vn
thunth@dsp.vn
0236 39206666886
0949545555
0236 3889979
Phạm Thế Nhân
Phó Giám đốc
nhanpt7@danang.gov.vn
0236 38885106899
0914317485
[Collapse] Đường dây nóng
Nhân viên trực DC
Chuyên viên
0236 38880996888
Nhân viên Trực Bảo vệ 02 Quang Trung
Khác
baove@dsp.vn
023638884126875
Nhân viên trực Bảo vệ 15 Quang Trung
Khác
 6100
Nhân viên trực Lễ tân 02 Quang Trung
Khác
0236 38888806873
01626210031
Nhân viên trực Lễ tân 15 Quang Trung
Khác
0236 37822146874
0905394750
Phòng Hệ thống tầng 4-15 Quang Trung
Khác
hongntd@danang.gov.vn
 6855
[Collapse] Phòng Cơ điện
Phạm Văn Anh
Phó Trưởng phòng
anhpv@danang.gov.vn
0236 38884116872
0917227714
Hồ Xuân Lộc
Chuyên viên
lochx@danang.gov.vn
0236 38884116872
0368.090.033
Huỳnh Châu
Chuyên viên
chauh@danang.gov.vn
0236 38884116872
0909738955
Lê Kim Hưng
Chuyên viên
hunglk@danang.gov.vn
0236 38884116872
0905867504
Nguyễn Thái Thương
Chuyên viên
thuongnt1@danang.gov.vn
0236 38884116872
0935813225
Nguyễn Thành Nhân
Chuyên viên
nhannt1@danang.gov.vn
0236 38884116872
0917403165
Nguyễn Văn Đức
Chuyên viên
ducnv2@danang.gov.vn
0236 38884116872
0988602598
Nguyễn Văn Dũng
Chuyên viên
dungnv@danang.gov.vn
0236 38884116872
0944433437
Nguyễn Xuân Sơn
Chuyên viên
sonnx@danang.gov.vn
0236 38884116872
0905323235
Trần Minh Quang
Chuyên viên
quangtm@danang.gov.vn
0236 38884116872
0905753207
[Collapse] Phòng Hành chính - Tổng hợp
Võ Ngọc Sơn
Trưởng phòng
sonvn@danang.gov.vn
0236 3888879 0236 38884136880
0942017520
Đặng Thắng
Phó Trưởng phòng
thangd@danang.gov.vn
0236 38884146882
0905171773
0236 3818349
Trịnh Thị Ngọc Lý
Phó Trưởng phòng
lyttn@danang.gov.vn
0236 38888796877
0934800522
Đặng Thị Thanh Phượng
Chuyên viên
phuongdtt@danang.gov.vn
 6170
0905394750
0236 3782214
Đinh Ngọc Chánh
Chuyên viên
chanhdn@danang.gov.vn
0236 38888796877
0935716191
Lê Kim Tân
Chuyên viên
tanlk@danang.gov.vn
0236 38884146871
0945737345
0236 3219044
Mai Vũ Bảo Thư
Chuyên viên
thumvb@danang.gov.vn
0236 38888796877
0901133868
Nguyễn Thị Châu Duyên
Chuyên viên
duyenntc@danang.gov.vn
0236 38888796877
0838700804
Nguyễn Thị Diệu Hồng
Chuyên viên
hongntd@danang.gov.vn
0236 38884146882
0902159987
0236 955178
Nguyễn Thị Tường Vy
Chuyên viên
vyntt2@danang.gov.vn
0236 38888806873
0326210031
Nguyễn Thị Vân
Chuyên viên
vannt5@danang.gov.vn
0236 3888414 6871
0772466113
0236 3623487
Trương Thị Kim Thanh
Chuyên viên
thanhttk@dsp.vn
  
0905163219
Đỗ Văn Phương
Khác
phuongdv@dsp.vn
  
0905621029
Nguyễn Thị Điều
Khác
dieunt@dsp.vn
  
0788 594 896
Nguyễn Thị Thùy Dung
Khác
dungntt@dsp.vn
  
0905 153 894
Phạm Văn Tiền
Khác
tienpv3@danang.gov.vn
 6871
0236 3888414
0909233177
[Collapse] Phòng Hệ thống
Phan Hữu Can
Trưởng phòng
canph@danang.gov.vn
0236 38886666110
0913490056
Lê Tự Việt Thắng
Phó Trưởng phòng
thangltv@danang.gov.vn
0236 38883466867
0773330449
Ipone 6234
Nguyễn Đức Dưỡng
Phó Trưởng phòng
duongnd@danang.gov.vn
  
0932958999
Đào Ngọc Huy Cường
Chuyên viên
cuongdnh@danang.gov.vn
0236 38887106897
0905940474
Đinh Đức Thọ
Chuyên viên
thodd@danang.gov.vn
 6869
0978 285 234
Lê Kim Toàn
Chuyên viên
toanlk@danang.gov.vn
0236 38883106866
0905060211
0905923922
Lê Quang Thiện
Chuyên viên
thienlq@danang.gov.vn
0236 38883106866
0965475758
0364544424
Lê Trung Nhựt
Chuyên viên
nhutlt1@danang.gov.vn
0236 38880996888
0905105421
Lê Việt Anh Tuấn
Chuyên viên
tuanlva1@danang.gov.vn
0236 38880996888
0934921380
Mai Hoàng Quý
Chuyên viên
quymh@danang.gov.vn
0236 38884106867
0355220559
Nguyễn Đăng Vũ Tùng
Chuyên viên
tungndv@danang.gov.vn
0236 38880996888
0975450652
Nguyễn Thị Thu Thủy
Chuyên viên
thuyntt9@danang.gov.vn
0236 38884106869
0789069900
Nguyễn Văn Thiện
Chuyên viên
thiennv3@danang.gov.vn
 6869
0905900822
Thái Trường Duy
Chuyên viên
duytt@danang.gov.vn
0236 38884106867
0339756351
Trần Cường
Chuyên viên
cuongt2@danang.gov.vn
0236 38880996888
0777481856
Võ Đức Học
Chuyên viên
hocvd@dsp.vn
 6869
0774436046
Vũ Quang Huy
Chuyên viên
huyvq@danang.gov.vn
0236 38884106869
0946000946
[Collapse] Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
Lê Thanh Tuấn
Trưởng phòng
tuanlt@danang.gov.vn
0236 38886666897
0941999959
Ngô Hoàng Phương Thảo
Phó Trưởng phòng
thaonhp@danang.gov.vn
0236 38886666879
0905519588
Bùi Thị Kiều Oanh
Chuyên viên
oanhbtk@danang.gov.vn
0236 38886666870
0948464456
Hoàng Xuân Trà
Chuyên viên
trahx@danang.gov.vn
0236 38886666870
0916567409
Mai Hùng
Chuyên viên
hungm@danang.gov.vn
0236 38886666870
0342979762
Nguyễn Anh Thương
Chuyên viên
thuongna@danang.gov.vn
  
0935 280 493
Phan Nhật Mỹ Trang
Chuyên viên
trangpnm@danang.gov.vn
0236 38886666870
0905942429
Trần Văn Lập
Chuyên viên
laptranv@gmail.com
laptv@danang.gov.vn
0236 38886666897
0932456679
[Collapse] Phòng Mạng truyền dẫn
Trần Quốc Huy
Trưởng phòng
huytq@danang.gov.vn
0236 38883106866
0963798999
Lê Minh Sơn
Chuyên viên
sonlm@danang.gov.vn
0236 38883106866
0949505080
Lê Văn Thành
Chuyên viên
thanhlv3@danang.gov.vn
0236 38883106866
0905619629
Ngô Tấn Hoàng Nhân
Chuyên viên
nhannth@danang.gov.vn
0236 38883106866
0789472442
Nguyễn Đình Hùng
Chuyên viên
hungnd8@danang.gov.vn
0236 38883106866
0917515000
Nguyễn Văn Chiến
Chuyên viên
chiennv2@danang.gov.vn
0236 38883106866
0935675359
Phạm Đức Tuyên
Chuyên viên
tuyenpd@danang.gov.vn
0236 38883106866
0905433101
Văn Cao Trung
Chuyên viên
trungvc@danang.gov.vn
0236 38883106866
0914535115
[Collapse] Phòng Tích hợp - Dữ liệu
Nguyễn Thế Hoàng Việt
Phó Trưởng phòng
vietnth@danang.gov.vn
0236 38887106897
0905171307
Đặng Thái Duy
Chuyên viên
duydt@danang.gov.vn
0236 38887106897
0905777699
Hoàng Bùi Khánh
Chuyên viên
khanhhb@danang.gov.vn
0236 38887106897
0327595190

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.