Giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 31/7/2023 Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức buổi tham luận chuyên đề: “Giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
           Buổi tham dự chuyên đề gồm toàn thể Đảng viên Chi bộ 4. Các đ/c Đ/c Nguyễn Thị Huyền Thu, Lê Kim Tân, Phan Văn Dũng, Văn Cao Trung, Võ Đức Học xây dựng và báo cáo tham luận tại buổi sinh hoạt.

I. LỜI MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăngthì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” câu nói ấy đã được Bác đúc kết lại qua bao thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước của Nhân dân ta, từ thời các Vua Hùng cho đến tận ngày nay.

Việt Nam chúng ta hôm nay đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Những thành tựu đất nước ta đạt được từ khi có Đảng và đặc biệt sau hơn 35 năm đổi mới là vô cùng to lớn. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ luôn được củng cố, phát huy, lòng yêu nước và sức mạnh của dân tộc luôn được thể hiện rõ nét, đặc biệt trong những lúc đất nước gặp khó khăn. Điều đó tiếp tục khẳng định sức mạnh dân tộc - tinh thần Việt Nam bất khuất, kiên cường và luôn chiến thắng mọi kẻ thù, thiên tai địch họa.

II. NỘI DUNG

Vào lúc 9h00 sáng ngày 22/7/2023, Đoàn tham quan chúng tôi gồm 32 người (bao gồm Đảng viên, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn thanh niên và quần chúng ưu tú) khởi hành từ 02 Quang Trung, phường Thạch Thang, thành phố Đà Nẵng đi theo tuyến đường dẫn đến Khu căn cứ cách mạng Huyện Ủy Hòa Vang (gọi là Khu Căn cứ) tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đón tiếp đoàn chúng tôi tại lối vào Khu Căn cứ bác Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Phú trong bộ quân phục trang nghiêm. Qua bài giới thiệu của bác, chúng tôi đã được nghe, thấy và hiểu thêm về lịch sử một thời hoa lửa nơi đây.

     1. Lịch sử ra đời và những chiến tích hào hung

     2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước trong tình hình mới

     a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước

Trước hết, yêu nước là thuộc tính chung của người Việt Nam.

Hai là, tinh thần yêu nước phải được khơi dậy để thực hiện mục tiêu giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.

Ba là, yêu nước nồng nàn gắn với tinh thần quốc tế cao cả

b) Áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước đối với đảng viên, viên chức và người lao động Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng

Một là Tư tưởng vững vàng, kiên định theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,

Hai là phải hiểu được và tuyên truyền cho mọi người xung quanh thấy được giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc.

Ba là, phát huy tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có thái độ lao động đúng đắn trung thực, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo, kiên quyết chống các biểu hiện quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức.

III. KẾT LUẬN

Hơn lúc nào hết, chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước của Người càng phải được phát huy và nhân rộng trong toàn thể dân tộc Việt Nam cả hiện tại và tương lai, làm cho chủ nghĩa yêu nước chân chính được phát huy cao độ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phấn đấu, không ngừng tu dưỡng rèn luyện mình thực sự có lòng yêu nước chân chính, biết đặt lợi ích của đất nước của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, tiếp tục phát huy những phẩm chất anh hùng cách mạng, luôn xây dựng niềm tin vào chủ nghĩa xã hội. Làm tốt điều đó, nhất định chúng ta sẽ phát huy tốt chủ nghĩa yêu nước trong thời kỳ mới và sẽ xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Xem toàn văn tại đây

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Trang 1 / 3 - 26 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 3 - 26 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH-CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Triển khai chương trình công tác cải cách hành chính năm 2023

  Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTPTHT ngày 19/01/2023 về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  Sáng 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn tham dự chương trình.

  Cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025

  Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-TTPTHT ngày 24/01/2022 và Kế hoạch số 23/KH-TTPTHT ngày 27/01/2022

  Tuyên truyền chương trình cải cách hành chính năm 2021

  Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Trung tâm

  Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính trong năm 2020

  Trên cơ sở Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 14/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTPTHT ngày 17/01/2020 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020

  Bộ TT&TT lấy ý kiến đóng góp cho Đề án Chuyển đổi số quốc gia

  Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

   Lượt truy cập
   Lượt truy cập: 21096237 Đang truy cập: 497

   Các đơn vị đối tác

   TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

   Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

   Trưởng Ban biên tập: Phạm Thế Nhân, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

   Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

   Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

   ipv6 ready