Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động
Ngày 06/5/2023 Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức buổi tham luận chuyên đề: Vận dụng “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động để thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

          Buổi tham dự chuyên đề gồm toàn thể Đảng viên Chi bộ 4. Các đ/c Nguyễn Thị Diệu Hồng; Đinh Ngọc Chánh; Lê Tự Việt Thắng, Nguyễn Thị Châu Duyên xây dựng và báo cáo tham luận tại buổi sinh hoạt.

  Phần I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

 I. TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN     

          II. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN  HIỆN NAY

          Phần II THỰC TIỄN TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CNTT ĐÀ NẴNG

          I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN

          - Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".
          - Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ đảng viên.

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của CBCNV tham gia xây dựng Đảng.

          - Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc.

          - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Chi bộ với CBCNV.

           - Củng cố vững chắc niềm tin của CBCNV đối với Chi bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Chi bộ với CBCNV.

           - Đội ngũ CBCNV, đảng viên Trung tâm phải thật sự đoàn kết, gắn bỏ, tin tưỡng lẫn nhau và có trách nhiệm với nhau trong công việc. 

            II. PHÁT HUY QUYỀN DÂN CHỦ CỦA ĐẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM

1. Nội dung được biết

a) Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh Trung tâm định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm.

b) Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của Trung tâm liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của VC-người lao động

c) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp

d) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

đ) Thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của VC-NLĐ.

2. Về nội dung được ý kiến

a) Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy chế, quy định Trung tâm, các Đề án, chính sách quan trọng của đơn vị

b) Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trực tiếp tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết năm.

c) Ý kiến về các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung được quyết định

a) Giao kết, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

b) Biểu quyết biểu quyết nội dung Nghị quyết Hội nghị CBCCVC.

4. Nội dung được kiểm tra giám sát

a) Thực hiện hợp đồng lao động theo vị trí việc làm; Công tác nâng lương định kỳ, nâng lương trước hạn

b) Việc thực hiện nội quy lao động, quy chế và các văn bản quy định khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

c) Khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp;

d) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động;

đ) Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

III. CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG

- Động lực thúc đẩy phong trào CBCNV Trung tâm phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của CBCNV Trung tâm.

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế tiền lương, quy chế chi tiêu nội bộ và các chính sách phù hợp với quá trình phát triển của Trung tâm.

- Phát triển và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,.

- Phát triển đa dạng các hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người yếu thế.

- Coi trọng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phần III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA CHI BỘ 4

a) Đối với chi bộ 4:

- Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về "dân làm gốc";

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, kinh doanh

b) Đối với cấp ủy Chi bộ 4:

- Chủ động, tích cực trong chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm tụ trọng tâm với mục tiêu phát triển kinh doanh, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho CBCNV Trung tâm.

- Nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt nhất trong nhân dân, làm gương để CBCNV Trung tâm noi theo; tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cao nhất.

- Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả.

- Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài.

- Nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

c) Đối với đảng viên chi bộ 4:

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ.

- Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với CBCNV.

- Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia

Xem toàn văn tại đây


Tin liên quan

Trang 1 / 3 - 27 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 3 - 27 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH-CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Triển khai chương trình công tác cải cách hành chính năm 2023

  Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTPTHT ngày 19/01/2023 về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  Sáng 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn tham dự chương trình.

  Cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025

  Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-TTPTHT ngày 24/01/2022 và Kế hoạch số 23/KH-TTPTHT ngày 27/01/2022

  Tuyên truyền chương trình cải cách hành chính năm 2021

  Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Trung tâm

  Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính trong năm 2020

  Trên cơ sở Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 14/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTPTHT ngày 17/01/2020 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020

  Bộ TT&TT lấy ý kiến đóng góp cho Đề án Chuyển đổi số quốc gia

  Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

   Lượt truy cập
   Lượt truy cập: 23148256 Đang truy cập: 458

   Các đơn vị đối tác

   TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

   Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

   Trưởng Ban biên tập: Phạm Thế Nhân, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

   Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

   Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

   ipv6 ready