Thông báo tham gia Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho Gói thầu: “Thuê dịch vụ vận hành trạm phát sóng truyền hình mặt đất tại thôn Tà Lang - Giàn Bí”
Thư mời tham gia Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho Gói thầu: “Thuê dịch vụ vận hành trạm phát sóng truyền hình mặt đất tại thôn Tà Lang - Giàn Bí” thuộc chương trình: Chi phí vận hành trạm phát sóng truyền hình mặt đất tại thôn Tà Lang - Giàn Bí, xã Hoà Bắc năm 2023

Kính gửi: Các doanh nghiệp Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

                Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTPTHT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Chi phí vận hành trạm phát sóng truyền hình mặt đất tại thôn Tà Lang - Giàn Bí, xã Hoà Bắc;

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: “Thuê dịch vụ vận hành trạm phát sóng truyền hình mặt đất tại thôn Tà Lang - Giàn Bí” thuộc chương trình: Chi phí vận hành trạm phát sóng truyền hình mặt đất tại thôn Tà Lang - Giàn Bí, xã Hoà Bắc, với các nội dung chính sau:

1. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng.

2. Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2023 của thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 90/QĐ-STTTT ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: không quá  năm triệu năm trăm nghìn đồng.

8. Tổng giá trị dự án: Không quá sáu trăm chín mươi mốt triệu, ba trăm chín mươi bảy nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng.

9. Chi phí Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Không quá năm triệu năm trăm nghìn đồng.

10. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023.

11. Địa điểm, quy mô dự án: Thành phố Đà Nẵng.

12. Nội dung thực hiện: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu” cho  gói thầu: Gói thầu Thuê dịch vụ vận hành trạm phát sóng truyền hình mặt đất tại thôn Tà Lang - Giàn Bí”.

Để có cơ sở lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng kính mời Quý Cơ quan, Doanh nghiệp quan tâm tham gia thực hiện gói thầu và gửi hồ sơ năng lực về phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng, cụ thể như sau:

a) Văn bản đề nghị tham gia gói thầu.

b) Hồ sơ năng lực của đơn vị: 01 bản chính.

c) Hồ sơ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm lập
hồ sơ tương tự, ưu tiên đã triển khai các gói thầu có phạm vi, nội dung tương tự
dự án nêu trên.

Trong đó, đối với hồ sơ các nhân sự đề xuất tham gia dự án, cần cung cấp
hợp đồng lao động, các bằng cấp, chứng chỉ liên quan, tài liệu chứng minh kinh
nghiệm thực hiện các hoạt động tương tự.

d) Hạn cuối nhận hồ sơ: 10 giờ 30  ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, số điện thoại: 02363.888666, thư điện tử: pkd@danang.gov.vn.

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng kính gửi Quý Doanh nghiệp được biết và quan tâm tham gia theo quy định./.


Công văn mời đính kèm  


Trân trọng!

Tin liên quan

Trang 1 / 3 - 26 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 3 - 26 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH-CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Triển khai chương trình công tác cải cách hành chính năm 2023

  Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTPTHT ngày 19/01/2023 về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  Sáng 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn tham dự chương trình.

  Cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025

  Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-TTPTHT ngày 24/01/2022 và Kế hoạch số 23/KH-TTPTHT ngày 27/01/2022

  Tuyên truyền chương trình cải cách hành chính năm 2021

  Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Trung tâm

  Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính trong năm 2020

  Trên cơ sở Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 14/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTPTHT ngày 17/01/2020 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020

  Bộ TT&TT lấy ý kiến đóng góp cho Đề án Chuyển đổi số quốc gia

  Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

   Lượt truy cập
   Lượt truy cập: 21095649 Đang truy cập: 451

   Các đơn vị đối tác

   TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

   Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

   Trưởng Ban biên tập: Phạm Thế Nhân, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

   Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

   Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

   ipv6 ready