Triển khai chương trình công tác cải cách hành chính năm 2023
Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTPTHT ngày 19/01/2023 về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

1. Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính

a) Xây dựng Chương trình cải cách hành chính năm 2023

b) Phổ biến văn bản, tuyên truyền ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính 

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính 6 tháng, năm

d) Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới

2. Cải cách quản lý hành chính 

a) Tiếp tục sử dụng chữ ký số để ban hành văn bản điện tử 

b) Ứng dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị 

c) Xây dựng các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

a) Tổ chức tuyển dụng nhân sự theo Đề án vị trí việc làm ban hành tại Quyết định số 139/QD-TTPTHT ngày 16/9/2022

b) Bố trí, sắp xếp nhân sự quản lý, vận hành CVPM 2 (giai đoạn 1)

4. Cải cách chế độ công vụ 

a) Đảm bảo quản lý, sử dụng số lượng người làm việc đúng quy định

b) Đào tạo, bồi dưỡng viên chức

5. Cải cách tài chính công 

a) Triển khai cơ chế tự chủ theo Quyết định số 267/QD-STTTT ngày 30/11/2022

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

a) Tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống mạng core dự án Trung tâm giám sát điều hành, quản lý tập trung đa nhiệm IOC thành phố.

Tải Kế hoạch tại đây:Uploads/36.KH.STTTT.signed.pdf ; Uploads/10 KH TTPTHT.signed.pdf

Tin liên quan

Trang 1 / 3 - 29 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 3 - 29 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  Lượt truy cập
  Lượt truy cập: 17064886 Đang truy cập: 469

  Các đơn vị đối tác

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

  Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

  Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

  Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

  Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

  ipv6 ready