Tuyên truyền chương trình cải cách hành chính năm 2021
Ngày đăng: 03/02/2021
Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Trung tâm

Chương trình cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm tập trung các nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.
2. Xây dựng tác phong, lề lối làm việc CBCNV
3. Cải cách thủ tục hành chính
a) Hiệu chỉnh quy chế Thi đua, khen thưởng
b) Quản lý, vận hành và sử dụng các thiết bị cho các hệ thống khu Công viên phần mềm, Mạng đô thị, Mạng không dây và hạ tầng thiết bị Mạng trung tâm dữ liệu theo quy trình, hướng dẫn
c) Xây dựng phần mềm quản lý kế hoạch, đề xuất của Trung tâm
4. Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan đơn vị
a) Phương án luân chuyển, điều động nhằm tối ưu hóa nguồn lực
b) Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013
c) Rà soát cấp chứng nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức
a) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức
b) Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
6. Cải cách tài chính công
a) Triển khai cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
b) Xây dựng hướng dẫn hồ sơ thanh toán Trung tâm

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, Trung tâm tổ chức triển khai nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn và theo dõi, giám sát kết quả thực hiện./.

Diệu Hồng- Phòng HCTH IID


Tin liên quan

Trang 1 / 3 - 27 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 3 - 27 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  Lượt truy cập
  Lượt truy cập: 14103650 Đang truy cập: 15

  Các đơn vị đối tác

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

  Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

  Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

  Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

  Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

  ipv6 ready