Quy định về độ tuổi nghỉ hưu mới kể từ ngày 01/01/2021
Ngày đăng: 20/10/2020
Điều 169 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 quy định tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đối với lao động nam đến năm 2028 và lao động nữ đến năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng lên 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình trong điu kin lao đng bình thường (không v hưu sm, không kéo dài tui ngh hưu) cụ thể như sau:

Lao đng nam

Lao đng n

Năm đ tui ngh hưu

Tui ngh hưu

Năm sinh

Năm đ tui ngh hưu

Tui ngh hưu

Năm sinh

2021

60 tui 3 tháng

T tháng 01/1961 đến tháng 9/1961

2021

55 tui 4 tháng

T tháng 01/1966 đến tháng 8/1966

2022

60 tui 6 tháng

T tháng 10/1961 đến tháng 6/1962

2022

55 tui 8 tháng

T tháng 9/1966 đến tháng 4/1967

2023

60 tui 9 tháng

T tháng 7/1962 đến tháng 3/1963

2023

56 tui

T tháng 5/1967 đến tháng 12/1967

2024

61 tui

T tháng 4/1963 đến tháng 12/1963

2024

56 tui 4 tháng

T tháng 01/1968 đến tháng 8/1968

2025

61 tui 3 tháng

T tháng 01/1964 đến tháng 9/1964

2025

56 tui 8 tháng

T tháng 9/1968 đến tháng 5/1969

2026

61 tui 6 tháng

T tháng 10/1964 đến tháng 6/1965

2026

57 tui

T tháng 6/1969 đến tháng 12/1969

2027

61 tui 9 tháng

T tháng 7/1965 đến tháng 3/1966

2027

57 tui 4 tháng

T tháng 01/1970 đến tháng 8/1970

2028

62 tui

T tháng 4/1966 tr đi

2028

57 tui 8 tháng

T tháng 9/1970 đến tháng 4/1971

 

 

 

2029

58 tui

T tháng 5/1971 đến tháng 12/1971

 

 

 

2030

58 tui 4 tháng

T tháng 01/1972 đến tháng 8/1972

 

 

 

2031

58 tui 8 tháng

T tháng 9/1972 đến tháng 4/1973

 

 

 

2032

59 tui

T tháng 5/1973 đến tháng 12/1973

 

 

 

2033

59 tui 4 tháng

T tháng 01/1974 đến tháng 8/1974

 

 

 

2034

59 tui 8 tháng

T tháng 9/1974 đến tháng 4/1975

 

 

 

2035

60 tui

T tháng 5/1975 tr đi

Phòng HCTH.

Diệu Hồng


Tin liên quan

Trang 1 / 5 - 49 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 5 - 49 dòngFirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.