Kiểm soát truy cập vào hệ thống máy chủ Linux
Kiểm soát truy cập vào hệ thống máy chủ Linux hoạt động theo cách log lại toàn bộ thao tác của người dùng khi SSH vào server. Dựa vào đây chúng ta sẽ biết được những thao tác mà người dùng sau khi SSH vào hệ thống đã thực hiện

Công cụ được cấu hình dựa trên tính năng của Rsyslog có sẵn trong các OS của linux (CentOS và Ubuntu). Công cụ bao gồm các tính năng cơ bản sau:

-         Yêu cầu sudo permission cài đặt

-         Chỉ thực hiện 1 câu lệnh duy nhất là cấu hình xong

-         Cài đặt được trên toàn bộ CentOS 6,7,8, Ubuntu 14,16,18

-         Mỗi khi tạo mới user thì tự động cấu hình logging cmd của user đó lại

-         File log được phân quyền chỉ có mỗi superuser mới có thể xem được

-         Gom các lệnh giống nhau liên tục thành 1 hàng (CentOS8 chưa xử lý được tính năng này, các OS còn lại bình thường)

Thao tác cấu hình log vô cùng đơn giản chỉ cần SSH vào server với superuser (root hoặc user có quyền sudo) thực thi câu lệnh sau (khuyến cáo dùng root):

curl -Lso- https://raw.githubusercontent.com/nhanhoadocs/ghichep-cmdlog/master/cmdlog.sh | bash

Quá trình cấu hình log nó sẽ thực hiện các việc sau:

Ø Check sudo user quá trình này sẽ được bỏ qua nếu đang ở quyền root or sudo

if [[ "$EUID" -ne 0 ]]; then

    echo "Please run as root or sudo"

    exit 1;

fi

Ø Check OS quá trình này sẽ kiểm tra phiên bản hệ thống đang dùng là gì

echo "Check Your OS"

if cat /etc/*release | grep CentOS > /dev/null 2>&1; then

    OS="CentOS"

    if [ $(rpm --eval '%{centos_ver}') == '6' ] ;then

        OS_VER="CentOS6"

    elif [ $(rpm --eval '%{centos_ver}') == '7' ] ;then

        OS_VER="CentOS7"

    elif [ $(rpm --eval '%{centos_ver}') == '8' ] ;then

        OS_VER="CentOS8"

    fi

elif cat /etc/*release | grep ^NAME | grep Ubuntu > /dev/null 2>&1; then

    OS="Ubuntu"

    if [ $(lsb_release -c | grep Codename | awk '{print $2}') == 'trusty' ] ;then

        OS_VER="Ubuntu14"

    elif [ $(lsb_release -c | grep Codename | awk '{print $2}') == 'xenial' ] ;then

        OS_VER="Ubuntu16"

    elif [ $(lsb_release -c | grep Codename | awk '{print $2}') == 'bionic' ] ;then

        OS_VER="Ubuntu18"

    fi

else

    echo "Script doesn't support or verify this OS type/version"

    exit 1;

fi

Ø Kiểm tra và cài đặt rsyslog

echo "Check Rsyslog installed"

if [[ $OS == "CentOS" ]]; then

    if ! rpm -qa | grep rsyslog > /dev/null 2>&1; then

        yum install -y install rsyslog

    fi

elif [[ $OS == "Ubuntu" ]]; then

    if ! dpkg --get-selections | grep rsyslog > /dev/null 2>&1; then

        apt-get -y install rsyslog

    fi

fi

Ø Kiểm tra cấu hình cmdlog và exit nếu cmdlog đã cấu hình trước đó

echo "Check old cmdlog config"

if [[ -f "/var/log/cmdlog.log" ]]; then

    echo "Server have been config CMD log before, Please check your config"

    exit 1;

fi

Ø Bổ sung cấu hình để đẩy cmdlog cho user đang thao tác (thường là root), ở đây nó sẽ cấp quyền 600 cho /var/log/cmdlog.log và sẽ chạy file bashrc ở HOME nếu ở HOME không chạy được nó sẽ truy cập tới đường dẫn: https://raw.githubusercontent.com/nhanhoadocs/ghichep-cmdlog/master/config/ để chạy file bashrc trên đó

echo "Config cmdlog for current user"

touch /var/log/cmdlog.log

chmod 600 /var/log/cmdlog.log

if [[ -d "$HOME" ]] && [[ -f "$HOME/.bashrc" ]]; then

    echo "# Command log" >> ~/.bashrc

    echo "export PROMPT_COMMAND='RETRN_VAL=$?;logger -p local6.debug \"[\$(echo \$SSH_CLIENT | cut -d\" \" -f1)] # \$(history 1 | sed \"s/^[ ]*[0-9]\+[ ]*//\" )\"'" >> ~/.bashrc

    echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "' >> ~/.bashrc

    source ~/.bashrc

elif [[ -d "$HOME" ]] && [[ ! -f "$HOME/.bashrc" ]]; then

    curl -o ~/.bashrc  https://raw.githubusercontent.com/nhanhoadocs/ghichep-cmdlog/master/config/"$OS".bashrc > /dev/null 2>&1

else

    echo "Please check config \$HOME for this account"

fi

Sau khi setup xong cần LOGOUT và LOGIN lại phiên SSH. Tiến hành kiểm tra cmdlog tại đường dẫn /var/log/cmdlog.log

Tin liên quan

Trang 1 / 11 - 110 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 11 - 110 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH-CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Triển khai chương trình công tác cải cách hành chính năm 2023

  Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTPTHT ngày 19/01/2023 về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  Sáng 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn tham dự chương trình.

  Cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025

  Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-TTPTHT ngày 24/01/2022 và Kế hoạch số 23/KH-TTPTHT ngày 27/01/2022

  Tuyên truyền chương trình cải cách hành chính năm 2021

  Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Trung tâm

  Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính trong năm 2020

  Trên cơ sở Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 14/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTPTHT ngày 17/01/2020 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020

  Bộ TT&TT lấy ý kiến đóng góp cho Đề án Chuyển đổi số quốc gia

  Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

   Lượt truy cập
   Lượt truy cập: 21095863 Đang truy cập: 467

   Các đơn vị đối tác

   TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

   Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

   Trưởng Ban biên tập: Phạm Thế Nhân, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

   Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

   Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

   ipv6 ready