Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án " Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" năm 2019
Ngày đăng: 08/11/2019
Triển khai Kế hoạch số 327/KH-STTTT ngày 18/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phát triển hạ tầng xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án " Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" năm 2019

Kế hoạch triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án " Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" nhằm đạt được các mục đích như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên Trung tâm (CBCNV) nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, chấp hành pháp luật và thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh nơi công sở, hướng tới xây dựng con người Đà Nẵng có nếp sống văn hóa – văn minh đô thị.
2. Nâng cao chất lượng danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa; tránh các bệnh thành tích trong triển khai nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu và thiết thực, thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (Khóa XX), thực hiện Nghị quyết Trung ương IX (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần vào sự phát triển bền vững thành phố.

Để đạt được mục đích trên, Các phòng chuyên môn, CBCNV Trung tâm phải thực hiện đồng bộ và hoàn thành kế hoạch số 127/KH-TTPTHT ngày 08/5/2019.

Xem toàn văn Kế hoạch số 127/KH-TTPTHT Tại đây

Tin liên quan

Trang 1 / 3 - 23 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 3 - 23 dòngFirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.