Khóa Run và RunOnce trong Window Registry
Ngày đăng: 30/10/2019
Khóa Run và RunOne thiết lập các chương trình chạy mỗi lần có 01 người dùng đăng nhập vào.

Giá trị data của khóa là dòng lệnh không dài hơn 260 ký tự. Dòng lệnh được đưa vào ở dạng dòng mô tả = dòng lệnh. Có thể đưa nhiều lệnh vào 1 khóa. Nếu nhiều hơn 1 chương trình được đăng ký dưới dạng khóa, thứ tự chạy của chương trình sẽ không xác định được

Windows registry có 4 khóa như sau:

·         HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

·         HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

·         HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

·         HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Mặc định, giá chị của khóa RunOnce bị xóa trước khi dòng lệnh chạy. Có thể đặt trước tên giá trị RunOnce dấu chấm than (!) để yêu cầu việc xóa giá trị được thực hiện sau khi chạy dòng lệnh. Khi không có tiền tố dấu chấm than, nếu thao tác RunOnce không thành công, các chương trình liên quan sẽ không được hỏi để chạy lần tiếp theo khi khởi động máy tính.

Mặc định, những khóa này bị bỏ qua khi máy tính khởi động ở chế độ Safe Mode. Tên giá trị của các khóa RunOnce có tiền tố hoa thị (*) để buộc chương trình vẫn chạy ở chế độ Safe Mode.

Một chương trình chạy từ bất kỳ khóa nào trong số này cũng không nên ghi lại vào khóa trong suốt quá trình thực thi của nó vì nó sẽ cản trở đến việc thực thi những chương trình khác được đăng ký trong khóa. Các ứng dụng chỉ nên sử dụng khóa RunOnce hoặc RunOnceServices trong các điều kiện nhất thời như là để hoàn tất thiết lập ứng dụng. Một ứng dụng không được liên tục tạo ra các mục trong RunOnce hoặc RunOnceServices vì nó sẽ can thiệp vào Windows Setup.

Khóa Run và RunOnce được chạy mỗi lần người dùng đăng nhập vào. RunServices và RunServicesOnce chạy ngầm khi hộp thoại logon xuất hiện lần đầu hoặc ở giai đoạn này của quá trình khởi động nếu không có logon. Những khóa này dùng cho các services ngầm như remote registry service và chỉ chạy 1 lần mỗi lần khởi động. Setup key chỉ chạy bởi các tiến trình khởi động lần đầu, hoặc sau khi sử dụng chương trình Add/Remove. Những khóa này hiển thị hộp thoại tiến trình khi các khóa chạy tại thời điểm đó. Đối với Setup key, tên của giá trị là tên hiển thị trên hộp thoại.

Tin liên quan

Trang 1 / 85 - 847 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 85 - 847 dòngFirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.