Trung tâm IID - Triển khai lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công
Ngày đăng: 22/08/2019
Triển khai lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công

 

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng ( sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, là đơn vị tự chủ chi thường xuyên, thực hiện theo nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Theo quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TT&TT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020,  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên theo điều 13 của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015. Theo lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đến năm 2020 các đơn vị sự nghiệp công tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4840/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý; Ngày 08 tháng 11 năm 2018 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5305/QĐ-UBND Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật  áp dụng cho các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Triển khai Quyết định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Trung tâm đang triển xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến đến năm 2020 Trung tâm tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên.   

Võ Ngọc Sơn

 

Tin liên quan

Trang 1 / 121 - 1203 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 121 - 1203 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  Lượt truy cập
  Lượt truy cập: 14103672 Đang truy cập: 13

  Các đơn vị đối tác

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

  Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

  Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

  Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

  Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

  ipv6 ready