Trung tâm IID - Triển khai lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công
Ngày đăng: 22/08/2019
Triển khai lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công

 

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng ( sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, là đơn vị tự chủ chi thường xuyên, thực hiện theo nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Theo quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TT&TT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020,  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên theo điều 13 của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015. Theo lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đến năm 2020 các đơn vị sự nghiệp công tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4840/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý; Ngày 08 tháng 11 năm 2018 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5305/QĐ-UBND Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật  áp dụng cho các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Triển khai Quyết định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Trung tâm đang triển xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến đến năm 2020 Trung tâm tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên.   

Võ Ngọc Sơn

 

Tin liên quan

Trang 1 / 121 - 1202 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 121 - 1202 dòngFirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.