Thành phố sinh thái, thông minh, sáng tạo: Chiến lược phát triển kinh tế Đà Nẵng đến năm 2030
Ngày đăng: 09/03/2019
Mục tiêu đặt ra của Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030 đó là tập trung vào việc xác định tầm nhìn, định hướng và hệ thống mục tiêu chiến lược phát triển tổng thể kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 để tạo động lực cho thành phố phát triển, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Đề cương "Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030" nhằm làm cơ sở cho những hoạch định, kế hoạch phát triển toàn diện, cụ thể trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành phố Đà Nẵng được thực hiện thiết kế chiến lược phát triển kinh tế Đà Nẵng đến năm 2030, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực UBND thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị đã phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề cương, nhiệm vụ thiết kế chiến lược trình lãnh đạo UBND thành phố thông qua.

Trên cơ sở đề cương, nhiệm vụ thiết kế chiến lược đã được phê duyệt, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức mời Đơn vị tư vấn có năng lực tham gia tư vấn nghiên cứu xây dựng thiết kế chiến lược phát triển kinh tế Đà Nẵng đến năm 2030 với sự tham gia giám sát của tổ chức độc lập theo quy định. 

Nội dung bản chiến lược không chỉ được sử dụng làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 mà còn là kim chỉ nam cho các hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo thành phố đến năm 2030 và các năm tiếp theo. Trước mắt là phục vụ cho Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII.

"Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030" sẽ xác định triết lý phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng 

Mục tiêu đặt ra của Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030 đó là tập trung vào việc xác định tầm nhìn, định hướng và hệ thống mục tiêu chiến lược phát triển tổng thể kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 để tạo động lực cho thành phố phát triển, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Nội dung chiến lược cũng phải xác định hướng đi tối ưu trong tầm nhìn phát triển kinh tế dài hạn của thành phố Đà Nẵng. Xác định mô hình, thể chế, cơ chế vận hành để thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị lớn của Việt Nam, theo hướng sinh thái, thông minh, sáng tạo, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại; là một đô thị - cảng biển năng động, có sức cạnh tranh quốc tế cao, động lực tăng trưởng của vùng miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng thời, xác định triết lý phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng. Hình thành hệ thống quan điểm cơ bản để lãnh đạo thành phố chỉ đạo việc xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch; đảm bảo sự chỉ đạo chung, thống nhất hành động xuyên suốt qua các giai đoạn phát triển của thành phố.

Theo Tạp chí ICT Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 116 - 1159 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 116 - 1159 dòngFirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.