HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua nhiều Nghị quyết tác động đến chính sách, chủ trương phát triển bền vững và an sinh
Ngày đăng: 25/12/2018
Trong phiên họp bế mạc, kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã thông qua nhiều Nghị quyết tác động đến chính sách, chủ trương phát triển và an sinh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự phiên khai mạc và phát biểu với kỳ họp.

-Ảnh: Trường Trung.


Các Nghị quyết được thông qua gồm
:

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch (đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn) và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố (đối với ông Trần Đình Huỳnh - Nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố và ông Lâm Quang Minh - Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố) khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (miễn nhiệm chức danh đối với các trường hợp 
đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ).

Xác nhận kết quả bầu (mới) chức danh Phó Chủ tịch (đối với ông Lê Trung Chinh) và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố (đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - nguyên Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu Công nghệ cao, nay được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Huỳnh Đức Trường - nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, nay được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ), nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018.

Sửa đổi một số điều tại Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 2 năm (2019-2020) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mức hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng -Người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội xuất ngũ bị tâm thần tại cộng đồng.

Quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2019.


Nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 2 năm (2019-2020) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được gắn với các chính sách hỗ trợ (giáo dục, y tế, trợ cấp hàng tháng...). Tuy gặp nhiều áp lực và thách thức trong chương trình hành động xóa hộ nghèo, hộ cận nghèo, song chủ trương này hướng đến mục tiêu nâng dần mức sống, chất lượng sống và tiến tới rút ngắn khoảng cách, dần tạo sự bình đẳng trong cộng đồng.

-Ảnh: T.N.

Sáp nhập một số thôn trên địa bàn huyện Hoà Vang.

Hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – Hội đồng nhân dân thành phố – UBND thành phố.

Quy định chế độ, chính sách đặc thù đang thực hiện cho giáo viên, nhân viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng.

 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết về thay thế Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Đà Nẵng.

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018; phương án xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2019.

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng năm 2017.

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Đà Nẵng từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; quy định các nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trong quy định mới các nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có điều khoản cải thiện mức bồi dưỡng đối với lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù hay trong trường hợp được huy động khẩn cấp, bảo đảm an ninh, trật tự.

-Ảnh: T.N

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quy định về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 về việc “Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020” và Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng.

ICT Đà Nẵng chọn và trích giới thiệu một số nội dung mới của các Nghị quyết đã được thông qua
.

Tăng mức thưởng cho học sinh giỏi, giành thành tích cao

Đáng chú ý trong khen thưởng thành tích, học sinh giành giải Nhất/HC Vàng cuộc thi viết thư UPU quốc tế, đối với cấp khu vực và quốc tế sẽ được thưởng 7 triệu đồng ; giải Nhì/HC Bạc: 6 triệu đồng và giải Ba/HC Đồng 5 triệu đồng.

Đối với học sinh thành phố Đà Nẵng, tham dự và giành giải thưởng tại các kỳ thi khu vực và quốc tế, giải Nhất/HC Vàng : thưởng 140 triệu đồng; giải Nhì/HC Bạc: 100 triệu; giải Ba/HC Đồng : 60 triệu đồng và giải Khuyến khích: 20 triệu đồng. Nếu giành giải Nhất – Nhì – Ba và Khuyến khích ở cấp quốc gia, lần lượt là 40 triệu – 30 triệu – 20 triệu và 10 triệu đồng.

Nghị quyết này cũng thông qua chính sách đối với Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi quốc gia, thi khoa học sáng tạo (mức bồi dưỡng có quy định cụ thể, dành cho giáo viên trong và ngoài thành phố) ; chính sách đối với học sinh được gọi tập trung vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hay đội tuyển cấp thành phố chuẩn bị dự thi cấp quốc gia ; bên cạnh đó còn có khen thưởng danh hiệu thủ khoa khi trúng tuyển vào các trường đại học ở cấp thủ khoa trường và thủ khoa ngành.

Tham dự Ngày hội Robothon Quốc tế 2018 với chủ đề “Next Level”, diễn ra ngày 25/11 tại Thẩm Quyến - Trung Quốc (gồm hơn 150 đội tuyển Robotics đến từ các nước Đông Nam Á và chủ nhà Trung Quốc); các em học sinh trường Tiểu học Trần Cao Vân - Đà Nẵng đã xuất sắc giành các giải thưởng Tiềm năng, gồm Hồ Xuân Khánh, lớp 4/7; Trần Lê Tất Thành, lớp 4/3 và Nguyễn Châu Thảo Nguyên, lớp 3/1.

Được biết, đoàn Việt Nam tham dự Ngày hội này có 37 đội tham dự đến từ các trường Tiểu học và THCS tại 4 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Đặc biệt, cũng trong khuôn khổ Ngày hội Robothon Quốc tế 2018, cũng đã diễn ra Ngày hội Công nghệ số quốc tế 2018 (cuộc thi lập trình quốc tế Wecode) ; một học sinh Đà Nẵng đã xuất sắc giành ngôi Vô địch lập trình quốc tế Wecode. Đó là em Nguyễn Ngọc Phương Thảo – học sinh Trường TH-THCS Đức Trí.


Trong ảnh: Các em học sinh thành phố Đà Nẵng tham gia Ngày hội Robothon 2018 khu vực miền Trung do Công ty cổ phần DTT Eduspec phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức. DTT Eduspec – Việt Nam cũng là thành viên Ban Tổ chức ngày hội Robothon quốc tế 2018.

- Ảnh: T.N. 

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2016/NQHĐND quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, sửa đổi Khoản 1, Điều 1 như sau:

a) Các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và thương mại trên địa bàn thành phố (bao gồm cả hợp tác xã, không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, chuyển giao công nghệ, thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ.

b) Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, nghiên cứu công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao; giải mã công nghệ, triển khai ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, cải tiến công nghệ thực hiện chuyển giao cho các doanh nghiệp hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả giải mã công nghệ. c) Các tổ chức thực hiện hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ".

* sửa đổi Điểm d, Điểm đ, Khoản 2, Điều 1 như sau:

d) Nghiên cứu tạo công nghệ mới, thiết kế, chế tạo thiết bị công nghệ mới thay thế thiết bị nhập ngoại, nghiên cứu giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

đ) Thực hiện xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, hoạt động tiêu chuẩn hóa và sở hữu trí tuệ. Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ, tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ".

Nghị quyết vừa được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua đã gỡ bỏ rào cản, khai thông đường cho

"lộ trình tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ".

-Ảnh: T.N.

* Sửa đổi Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 1 như sau:

b) Mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 2 dự án)

- Hỗ trợ đến 30% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ cao.

- Hỗ trợ đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

c) Hỗ trợ đến 70% chi phí thực hiện: - Nghiên cứu tạo công nghệ; - Ươm tạo công nghệ; - Thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao; - Cải tiến công nghệ; - Đổi mới quy trình công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, giảm thiểu tác động sớm đến môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. - Nghiên cứu giải mã công nghệ (công nghệ cần giải mã là công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố).

Nội dung hỗ trợ bao gồm thực hiện nghiên cứu, thuê chuyên gia thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, lao động kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm phục vụ hoạt động giải mã công nghệ.

4. Bổ sung Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Khoản 3 Điều 1 như sau:

d) Các doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ có mức cao hơn đến 5% so với các mức quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 3, Điều 1. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ không quá 03 dự án theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1.

đ) Kinh phí hỗ trợ cho các dự án quy định tại Điểm a, b, c, d, Khoản 3, Điều 1 không vượt quá 3 (ba) tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm. e) Việc hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp. Các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn của nhà nước hoặc đã nhận từ nguồn khác của nhà nước không được hỗ trợ theo các quy định của Khoản này".

Doanh nghiệp tự đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ mới được hỗ trợ tối đa đến 70% kinh phí

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng.Theo đó:

Nghị quyết mới, sửa đổi đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, công nghệ thay thế công nghệ nhập khẩu hoặc công nghệ triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế.
-Ảnh: T.N.  

Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ được hỗ trợ tối đa đến 70% kinh phí đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, công nghệ thay thế công nghệ nhập khẩu hoặc công nghệ triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế.

Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ:

Trường hợp chuyển giao công nghệ độc lập, được hỗ trợ tối đa đến 70% gi trị hợp đồng mua công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, bí quyết công nghệ.

Trường hợp mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ, được hỗ trợ tối đa đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Trường hợp mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ cao được hỗ trợ tối đa đến 30% chi phí. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không qu 2 dự án.

Tổng kinh phí hỗ trợ đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này tối đa không vượt quá 3 tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm.

Bãi bỏ Điểm a, Khoản 3, Điều 1 (của Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành ngày 11/8/2016).

Hiệu lực thi hành 2 Nghị quyết liên quan đến “chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; “Quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng” từ ngày 1/1/2019.

(Theo ictdanang.vn)

Tin liên quan

Trang 1 / 110 - 1092 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 110 - 1092 dòngFirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.