Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng
Ngày đăng: 23/11/2017
Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 9885/2007/QĐ-UBND ngày 13/12/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Quản lý, vận hành Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng

2. Quản lý vận hành hệ thống hạ tầng CNTT-TT thiết yếu phục vụ xây dựng chính quyền điện tử của thành phố, bao gồm: Mạng đô thị (MAN), Trung tâm dữ liệu (DC) và Mạng không dây (WIFI).

3. Thiết kế, thi công, sửa chữa, mở rộng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Lưu trữ thông tin, tích hợp các cơ sở dữ liệu và các phân hệ quản lý của toàn thành phố để các cơ quan truy cập dữ liệu quản lý điều hành theo quy định của Chủ tịch UBND thành phố.

Cơ cấu tổ chức như sau:


 


Chức năng của các phòng chuyên môn:

1. Phòng Kê hoạch – Kinh doanh

 Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý và khai thác có hiệu quả những tòa nhà, cơ sở Hạ tầng Công nghệ thông tin – Truyền thông được hành phố giao cho Trung tâm quản lý, phục vụ phát triển Công nghiệp phần mềm; tham mưu công tác kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh, công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phụ trách về nhân sự, công văn giấy tờ, công tác đối nội, đối ngoại, công tác tổ chức, công tác thi đua khen thưởng, xây dựng cơ bản, tiền lương, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

- Tham mưu về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán.

3. Phòng Tích hợp - Dữ liệu

- Phụ trách công tác quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu của thành phố;

- Quản lý, triển khai xây dựng các ứng dụng phục vụ cho công tác tích hợp các hệ thống dữ liệu; thực hiện các dự án phần mềm.

4. Phòng Mạng - Truyền dẫn

Quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng Mạng - Truyền thông của thành phố giao, bao gồm các hạ tầng Mạng đô thị diện rộng (mạng MAN), Hệ thống kết nối không dây (mạng Wifi), hạ tầng mạng Trung tâm dữ liệu (DC) và các hạ tầng Mạng – Truyền dẫn hiện có tại Công viên phần mềm Đà Nẵng, nhằm phục vụ cho công tác tin học hóa, xây dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh Công nghiệp phát triển phần mềm của thành phố.

5. Phòng Hệ thống

- Phụ trách công tác quản lý, vận hành thiết bị phần cứng và hệ điều hành của hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin của thành phố;

- Tổ chức quản trị, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin điện tử, các ứng dụng và dịch vụ công của thành phố.

6. Phòng Cơ điện

Là Phòng chuyên môn, tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý, vận hành, bảo trì bảo dưỡng  bao gồm  hệ thống Cơ - nhiệt - điện của Trung tâm dữ liệu (DC) và Công viên phần mềm Đà Nẵng.

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)

Tin liên quan

Trang 1 / 1 - 7 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1 - 7 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  Lượt truy cập
  Lượt truy cập: 13919852 Đang truy cập: 10

  Các đơn vị đối tác

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

  Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

  Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

  Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

  Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.