Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng
Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 9885/2007/QĐ-UBND ngày 13/12/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ như sau:


1. Quản lý, vận hành Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng


- Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả những toà nhà, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được thành phố giao cho Trung tâm quản lý nhằm phục vụ cho việc phát triển công nghiệp phần mềm của thành phố;


- Tổ chức thu hút, mời gọi các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đến đầu tư hoặc thuê mặt bằng, văn phòng làm việc tại những toà nhà, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mà Trung tâm được giao quản lý; 


- Trực tiếp thực hiện hoặc uỷ thác cho các đơn vị thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng mà Trung tâm đươc giao quản lý;


- Ký kết các hợp đồng cho thuê mặt bằng, cho thuê văn phòng cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu thuê tại những toà nhà, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mà Trung tâm được giao quản lý để thực hiện các hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin;


- Bảo đảm vệ sinh môi trường, phối hợp với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự tại những toà nhà, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mà Trung tâm được giao quản lý.


2. Quản lý vận hành hệ thống hạ tầng CNTT-TT thiết yếu phục vụ xây dựng chính quyền điện tử của thành phố 


- Tổ chức quản lý giám sát mạng MAN của thành phố;


- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để tham mưu cho lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là công tác lưu trữ dữ liệu thông tin điện tử của thành phố; 


- Liên kết với các Trung tâm dữ liệu kinh doanh quốc tế: Cung cấp các giải pháp an ninh phục vụ cho việc xác định danh tính điện tử, chữ ký điện tử; an ninh mạng, bảo vệ an ninh dữ liệu; Trung tâm có cổng nối mạng quốc tế cũng như các đường nối với các kho dữ liệu quốc tế để phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và của Chính phủ;


- Phát triển các dịch vụ thương mại điện tử: Phát triển và bảo đảm an ninh và an toàn cho các trang web, thư điện tử và trao đổi dữ liệu;


- Cung cấp các dữ liệu thương mại điện tử;


- Lưu trữ các dữ liệu trên mạng, cho thuê các kho chứa dữ liệu và xử lý dữ liệu; tích hợp các cơ sở dữ liệu và các phân hệ quản lý của toàn thành phố để các cơ quan truy cập dữ liệu quản lý điều hành theo quy định;


- Tổ chức quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng hệ thống mạng Internet không dây của thành phố;


- Trực tiếp hoặc uỷ thác cho các đơn vị thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật thuộc Mạng đô thị và hệ thống Mạng internet không dây của thành phố;


- Thiết kế, thi công, sữa chữa, mở rộng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân


Cơ cấu tổ chức như sau:

              

Chức năng của các phòng chuyên môn:

1. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

- Là phòng chuyên môn, tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý và khai thác có hiệu quả những tòa nhà, cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin - Truyền thông được thành phố giao cho Trung tâm quản lý, phục vụ phát triển Khu Công nghiệp phần mềm; tham mưu công tác kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh, công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Là phòng tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng quản lý về lĩnh vực tổ chức, nhân sự, tổng hợp, hành chính; công tác đối nội, đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng, xây dựng cơ bản, tiền lương, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; công tác tài chính, kế toán theo quy định; quản lý tài sản, sở hữu trí tuệ; an toàn trật tự, vệ sinh tại Khu Công viên phần mềm

3. Phòng Hệ Thống

- Là phòng chuyên môn thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức vận hành, khai thác hạ tầng không gian phòng máy công nghệ thông tin, hạ tầng lưu trữ, hạ tầng mạng của Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ mà trung tâm đầu tư hoặc được giao vận hành, khai thác;

- Định hướng nghiên cứu, triển khai các sản phẩm công nghệ liên quan đến hạ tầng, lưu trữ tính toán;

- Tổ chức, vận hành khai thác các hạ tầng về ứng dụng và dữ liệu mà Trung tâm đầu tư, được giao vận hành, khai thác;

- Đầu tư, mua sắm các sản phẩm phần cứng, phần mềm, công nghệ liên quan đến hạ tầng tính toán lưu trữ.

4. Phòng An toàn thông tin

- Là phòng chuyên môn, tham mưu giúp Giám đốc công tác quản trị, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin điện tử, các ứng dụng và dịch vụ công của thành phố; phụ trách triển khai dịch vụ về an toàn thông tin phục vụ các tổ chức và công dân.

5. Phòng Mạng - Truyền dẫn

- Là phòng chuyên môn, tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng Mạng - Truyền dẫn của thành phố giao, bao gồm các hạ tầng Mạng đô thị (mạng MAN), hệ thống kết nối không dây (mạng Wifi) và các hạ tầng Mạng - Truyền dẫn hiện có tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng, nhằm phụ vụ cho công tác tin học hóa , xây dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh Công nghiệp phát triển phần mềm của thành phố; phụ trách triển khai dịch vụ sự nghiệp công về hạ tầng mạng truyền dẫn.

6. Phòng Cơ điện

- Là Phòng chuyên môn, tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý, vận hành hệ thống cơ - nhiệt - điện của Trung tâm dữ liệu và Công viên phần mềm Đà Nẵng; phụ trách triển khai dịch vụ sự nghiệp công về vận hành hệ thống cơ - nhiệt -  điện Trung tâm dữ liệu và Mạng đô thị thành phố.

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)

Tin liên quan

Trang 1 / 1 - 7 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1 - 7 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH-CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Triển khai chương trình công tác cải cách hành chính năm 2023

  Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTPTHT ngày 19/01/2023 về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  Sáng 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn tham dự chương trình.

  Cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025

  Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-TTPTHT ngày 24/01/2022 và Kế hoạch số 23/KH-TTPTHT ngày 27/01/2022

  Tuyên truyền chương trình cải cách hành chính năm 2021

  Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Trung tâm

  Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính trong năm 2020

  Trên cơ sở Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 14/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTPTHT ngày 17/01/2020 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020

  Bộ TT&TT lấy ý kiến đóng góp cho Đề án Chuyển đổi số quốc gia

  Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

   Lượt truy cập
   Lượt truy cập: 21096169 Đang truy cập: 484

   Các đơn vị đối tác

   TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

   Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

   Trưởng Ban biên tập: Phạm Thế Nhân, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

   Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

   Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

   ipv6 ready