Cài đặt Cluster SQL trên Windows 2012
Ngày đăng: 27/01/2018
- Cluster là một nhóm các máy chủ chạy chung một dịch vụ nào đó nhằm phục vụ cho cân bằng tải và chịu lỗi. Các Node trong Cluster dùng chung một nơi lưu trữ dữ liệu có thể dùng công nghệ SCSI hoặc Storage Area Network (SAN) hay Network Attached Storage (NAS). - Cluster được dùng cho các ứng dụng Stateful Application (các ứng dụng hoạt động thường xuyên trong thời gian dài) bao gồm các Database Server như là: Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, File and Print Server… - Việc cài đặt hệ thống Cluster phải đáp ứng được các yêu cầu sau: Phải có độ tin cậy cao, Luôn đáp ứng được tính sẵn sàng và Có khả năng mở rộng hệ thống khi cần thiết.

Để triển khai được mô hình này chúng ta cần chuẩn bị 3 server như sau:

+ SV_ORG (IP Address 10.10.10.10) : Domain Controller (SQL.com.vn) chạy Windows Server 2012. Đây là server đảm nhận vai trò lưu trự cho Cluster (iSCSI Target Server)

+ SV_SQL1 (IP Address 10.10.10.21): Server member chạy Windows Server 2012 đóng vai trò SQL Server (Node 1)

+ SV_SQL2 (IP Address 10.10.10.22): Server member chạy Windows Server 2012 đóng vai trò SQL Server (Node 2)

II. Các bước thực hiện

B1. Chuẩn bị hệ thống lưu trữ

Chúng ta cần cài đặt iSCSI Target Server trên máy SV_ORG

Sau đó tạo sẵn các iSCSI Virtual Disk và cho phép 2 máy có IP address là 10.10.10.21 và 10.10.10.22 kết nối đến.

B2. Kêt nối hệ thống lưu trữ

Trên 2 máy SV_SQL1 và SV_SQL2, thực hiện kết nối vào iSCSI Target bằng công cụ iSCSI Initiator trên server manager.

Trong khung Target, nhập IP của iSCSI Target Server (10.10.10.10) - Nhấn nút Quick Connect

Kiểm tra trạng thái kết nối là Connected -> Nhấn nút Done -> Nhấn OK

Tiếp theo bạn cần tạo volume từ các đĩa đã kết nối. Trên máy SV_SQL1, mở Disk Management, quan sát bạn đã kết nối được 3 ổ đĩa (Disk1, Disk2 và Disk3) . Bấm phải chuột lên Disk1 – Chọn Online.

Bấm phải chuột lên Disk1 -> Chọn Initialize Disk → Nhấn OK.

Tiếp theo bạn tạo 1 Simple volume. Bấm phải chuột lên vùng trống trên Disk1 - Chọn New Simple Volume

Thực hiện tương tự để tạo và định dạng thêm 2 simple volume tên là ClusterDisk1, ClusterDisk2 và ClusterDisk3

B3. Tạo Failover Cluster

Trên cả 2 máy SV_SQL1 và SV_SQL2, cài đặt feature Failover Clustering

Trên SV_SQL1, mở Failover Clustering Manager

Tạo một Failover Cluster: Bấm phải chuột lên Failover Cluster Manager - Chọn Create Cluster

Nhấn Next

Lần lượt đưa 2 máy SV_SQL1 và SV_SQL2 vào danh sách Selected servers - Nhấn Next

Chọn No …. Nhấn Next

Khung Cluster Name: Nhập tên cho Failover Cluster là SQLCluster. Nhập IP cho Cluster (10.10.10.100). Lưu ý IP này phải chưa được sử dụng. Nhấn Next

Kiểm tra đã đánh dấu Add all eligible storage to the cluster - Nhấn Next

Nhấn Finish

Chọn SQLCluster.SQL.com.vn - Storage - Disks - quan sát ClusterDisk3 đã được sử dụng làm Disk Witness Quorum

Tiếp theo ta kiểm tra tính tương thích cho Failover Cluster bằng cách bấm phải chuột vào SQLCluster.SQL.com.vn - Chọn Validate Cluster

Nhấn Next -> Chọn Run all tests -> Nhấn Next - > Nhấn Next

Sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất, nhấn nút View Report để xem báo cáo

Quan sát báo cáo và bảo đảm rằng không có tiêu chí nào có kết quả là Fail - Đóng báo cáo

Nhấn nút Finish

B4. Cài đặt SQL Node 1

Sau khi đã tạo Failover Cluster, tiếp theo ta sẽ cài đặt SQL Server 2012 đầu tiên vào cluster. Trên máy SV_SQL1, đưa đĩa cài đặt SQL Server 2012 vào DVD và chạy File setup.exe

Chọn Installation - New SQL Server failover cluster installation

Nhấn Show details để xem chi tiết - Nhấn OK

Chọn Specify a free edition. Nhấn Next

Chấp nhận thông tin bản quyền - Nhấn Next

Chương trình cài đặt yêu cầu cập nhật các bản update cần thiết - Nhấn Next (chú ý để hoàn tất bước này server cần có kết nối internet). Nếu không có kết nối internet, bản có thể bỏ qua quá trình cập nhật bằng cách bỏ dấu check Include SQL Server product updates

Nhấn Show details để xem chi tiết - Nhấn Next

Chọn SQL Server Feature Installation - Nhấn Next

Chọn các thành phần cần thiết tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng SQL của bạn - Nhấn Next

Nhấn Show details để xem chi tiết - Nhấn Next

Khung SQL Server Network Name: Đặt tên tùy ý cho SQL Failover Cluster, đặt là SQLCLU - Nhấn Next - Nhấn Next - Nhấn Next.

Chọn đĩa tùy ý để lưu trữ thông tin của cluster - Mặc định chương trình cài đặt sẽ chọn đĩa đầu tiên. chọn ClusterDisk2 - Nhấn Next

Trong khung IP Address, nhập một IP chưa sử dụng cho Cluster (172.16.0.111) - Nhấn Next

Chỉ định 2 account SQL Server Agent và SQL Server Database Engine là account domain administrator (MCTHUB\Administrator). Nhập password ở khung Passsord - Nhấn Next

Nhấn nút Add Current User -> Nhấn Next -> Nhấn Next

Nhấn Show details để xem chi tiết -> Nhấn Next -> Nhấn nút Install.

Chờ đợi quá trình cài đặt

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất - Nhấn nút Close

Mở Failover Cluster Manager kiểm tra. Chọn SQLCluster.SQL.com.vn - Roles. Bạn sẽ thấy role SQL Server (MSSQLSERVER) đang chạy (trạng thái Running)

Chọn SQLCluster.SQL.com.vn - Storage - Disk: quan sát Cluster Disk 2 đã được sử dụng cho SQL Server (MSSQLSERVER)

B5. Cài đặt và kết nối SQL Node 2 vào Failover Cluster

Tiếp theo sẽ cài đặt SQL Server 2012 và gia nhập SV_SQL2 vào Cluster có sẵn. Trên máy SV_SQL2, đưa đĩa DVD cài đặt SQL Server 2012 vào DVD và chạy File setup.exe

Chọn Installation - Add node to a SQL Server failover cluster sau đó thực hiện các bước tương tự như bước 4

Quan sát SQL Server instance name đã cài đặt trước đó trên node SV_SQL1 - Nhấn Next

Quan sát IP Address của Cluster đã cấu hình trước đó - Nhấn Next

Nhập password của account domain admin (MCTHUB\Administrator) ở khung Password - Nhấn Next - Nhấn Next

Nhấn Show details để xem chi tiết - Nhấn Next - Nhấn Install

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất - Nhấn nút Close

B6. Kiểm tra hoạt động.

Trên một trong 2 máy SV_SQL1 hoặc SV_SQL2, mở Failover Cluster Manager kiểm tra, chọn Roles, quan sát SQL Server (MSSQLSERVER) đang chạy (Running) và có Owner Node là SV_SQL1

Chọn Nodes - SV_SQL1 quan sát thấy server này đang đảm nhận dịch vụ SQL Server (MSSQLSERVER)

Chọn Nodes - SV_SQL2 quan sát thấy server này hiện không đảm nhận dịch vụ nào

Tiếp theo ta sẽ kiểm tra hoạt động của Cluster bằng cách di chuyển dịch vụ SQL Server (MSSQLSERVER) sang SV_SQL2. Chọn Roles, bấm phải chuột lên SQL Server (MSSQLSERVER)- Chọn Move - Select Node - Chọn SV_SQL2 - Nhấn OK

Chờ đợi quá trình di chuyển (trạng thái sẽ hiển thị là Pending)

Kiểm tra quá trình di chuyển thành công, SQL Server (MSSQLSERVER) đang có trạng thái Running và đang có Owner Node là SV_SQL2

Chọn Nodes - SV_SQL1 quan sát thấy server không đảm nhận dịch vụ nào

Chọn Nodes - SV_SQL2 quan sát thấy server này đang đảm nhận dịch vụ SQL Server (MSSQLSERVER)

Tin liên quan

Trang 1 / 65 - 650 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 65 - 650 dòngFirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.