Đà Nẵng vượt lên chính mình trên hành trình chinh phục Vietnam ICT Index
Ngày đăng: 09/10/2017
Năm 2017, Đà Nẵng lần thứ 9 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số sẵn sàng cho Phát triển và Ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông (VietNam ICT Index), với điểm số “vượt lên chính mình” so với năm 2016 và “bỏ xa” các địa phương còn lại trên bảng xếp hạng.

Vượt lên trên từng chỉ số


Bảng xếp hạng Vietnam ICT Index 2017 khối các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Theo đó, ICT Index 2017 của Đà Nẵng đạt 0,9351 điểm, tăng 0,103 điểm so với năm 2016, và vượt 0,2431 điểm so với địa phương xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng là TP Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, các chỉ số thành phần về Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực, Ứng dụng CNTT của Đà Nẵng cũng đều tăng từ 0.05 đến 1.16 điểm. Trong đó, năm 2017, chỉ số Hạ tầng kỹ thuật của Đà Nẵng đạt điểm tuyệt đối (1,00 điểm).

Một con số đáng chú ý khác là chỉ số Ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước TP (một chỉ số con của Chỉ số Ứng dụng CNTT) tăng mạnh từ 0,7818 điểm năm 2016 lên 0,9363 (tăng 0,1545 điểm). Đây cũng là yếu tố quyết định đến sự tăng điểm chung của Đà Nẵng trên bảng xếp hạng.


Bảng xếp hạng Chỉ số Ứng dụng CNTT các tỉnh, TP năm 2017.

Tuy nhiên, ở một chỉ số quan trọng khác là Dịch vụ công trực tuyến (được đưa vào chỉ tiêu đánh giá lần đầu tiên năm 2016), cũng là thế mạnh của Đà Nẵng, vẫn xếp sau Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế, với khoảng cách chênh lệch điểm rất ít (0.06 điểm).


Bảng xếp hạng Dịch vụ công trực tuyến các tỉnh, TP năm 2017.

Đà Nẵng đang trong quá trình đẩy mạnh thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 lên 1,5 lần so với năm 2016 (khoảng 780 dịch vụ công trực tuyến). Do đó, chỉ số nêu trên hoàn toàn có khả năng cải thiện trong những năm đến.

VietNam ICT Index , động lực cho Đà Nẵng trên hành trình chinh phục “Chính quyền điện tử”

Báo cáo VietNam ICT Index là một trong những tài liệu thường niên quan trọng do Bộ Thông tin – Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp thực hiện, cung cấp các thông tin về thực trạng, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin – Truyền thông dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối. Báo cáo này luôn nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan tổ chức và các chuyên gia trên cả nước. 

Từ năm 2016, ICT Index có sự thay đổi, cải tiến mạnh mẽ về các hệ thống chỉ tiêu đánh giá, đảm bảo bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển và ứng dụng CNTT-TT tại Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đồng thời nhằm phù hợp với các chuẩn mực đánh giá của Liên Hiệp Quốc về xây dựng chính phủ điện tử.


Tại Tổ 1 Cửa (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ) Trung tâm hành chính Quận Liên Chiểu,TP Đà Nẵng, công dân, đại diện doanh nghiệp có thể tra cứu các bộ thủ tục hành chính hay tra cứu trạng thái hồ sơ của mình (đã được giải quyết đến đâu); hoặc sử dụng màn hình cảm ứng để đánh giá CBCCVC làm việc tại bộ phận 1 cửa. Ngoài ra tại đây, UBND Quận Liên Chiểu còn bố tri sẵn nhân viên trực hướng dẫn, hỗ trợ; có sẵn thiết bị scan để quét giấy tờ thủ tục mà tổ chức hay công dân cần nộp. Cạnh đó, là bộ máy tính để sẵn, phục vụ công dân, đại diện doanh nghiệp, tổ chức, đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

- Ảnh: Hồng Nghĩa (Quận Liên Chiểu).  

Đối với khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ chỉ tiêu đã bỏ các chỉ số thành phần “Sản xuất, kinh doanh CNTT” và “Môi trường tổ chức và chính sách”. Hệ thống chỉ tiêu chỉ còn 3 chỉ số thành phần “Hạ tầng kỹ thuật CNTT”, “Hạ tầng nhân lực CNTT” và “Ứng dụng CNTT”.

Mỗi chỉ số thành phần lại bao gồm 2 chỉ số thành phần con như sau: Chỉ số “Hạ tầng kỹ thuật” bao gồm các chỉ số thành phần con “Hạ tầng kỹ thuật của xã hội” và “Hạ tầng kỹ thuật của các CQNN của tỉnh”. 

Chỉ số “Hạ tầng nhân lực” bao gồm các chỉ số thành phần con “Hạ tầng nhân lực của xã hội” và “Hạ tầng nhân lực của các CQNN của tỉnh”. Trong các chỉ tiêu của chỉ số “Hạ tầng nhân lực của xã hội”, đã bổ sung một số chỉ tiêu theo Báo cáo chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc như: Tỷ lệ người lớn biết đọc, biết viết; Tỷ lệ học sinh đến trường trong độ tuổi đi học.

Chỉ số “Ứng dụng Công nghệ thông tin” bao gồm các chỉ số thành phần con “Ứng dụng Công nghệ thông tin nội bộ các CQNN của tỉnh” và “Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh”.


Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính đối với các tỉnh, thành phố.

Phương pháp tính của Vietnam ICT Index 2016 hoàn toàn dựa theo phương pháp tính của Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc.

Cụ thể, chỉ số thành phần là trung bình cộng của các chỉ tiêu sau khi đã được chuẩn hóa bằng phương pháp Max-Min. Trường hợp chỉ số thành phần có các chỉ số thành phần con thì chỉ số thành phần con là trung bình cộng của các chỉ tiêu sau khi đã được chuẩn hóa bằng phương pháp Max-Min, và chỉ số thành phần là trung bình cộng của các chỉ số thành phần con.

Chỉ số chính ICT Index là trung bình cộng của các chỉ số thành phần. Trong đó, số liệu phục vụ cho tính toán các chỉ số “Hạ tầng kỹ thuật của xã hội”, “Hạ tầng kỹ thuật của các CQNN của tỉnh”, “Hạ tầng nhân lực của xã hội”, “Hạ tầng nhân lực của các CQNN của tỉnh” và “Ứng dụng Công nghệ thông tin nội bộ các CQNN của tỉnh” được lấy từ Phiếu điều tra do các tỉnh, thành phố tự tổng hợp và gửi về Vụ Công nghệ thông tin, Hội Tin học Việt Nam.

Số liệu phục vụ cho tính toán chỉ số “Dịch vụ công trực tuyến” được lấy từ Phiếu đánh giá dịch vụ công trực tuyến do các chuyên gia của Hội Tin học Việt Nam và Vụ CNTT thực hiện độc lập bằng cách truy nhập và đánh giá trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố và cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc (khi cần thiết).

Cổng thông tin điện tử của mỗi tỉnh, thành phố được đánh giá ít nhất 2 lần bởi 2 chuyên gia khác nhau trong khung thời gian 1,5 tháng và cuối cùng được các chuyên gia cao cấp của Hội THVN và Vụ CNTT kiểm tra, rà soát, đánh giá lại (nếu cần thiết) trước khi cho điểm chính thức.

Dựa trên các số liệu thu thập được từ các đối tượng điều tra, sau khi kiểm tra, cập nhật, đối chiếu, điều chỉnh,… Nhóm nghiên cứu đã tiến hành tính toán các chỉ số thành phần và sau đó là chỉ số ICT Index của từng nhóm đối tượng.

Các kết quả tính toán này hoàn toàn dựa trên số liệu thực từ báo cáo của các đối tượng điều tra. Về cơ bản chỉ có thể kiểm tra được tính đúng đắn về mặt logic của dữ liệu. Trong một số trường hợp nếu có số liệu đối chứng tin cậy (ví dụ: số liệu về thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, tỉnh, thành phố công bố công khai trên website cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính).

Nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng số liệu đối chứng đó thay cho số liệu trên phiếu điều tra. Trong một số trường hợp thiếu số liệu, nếu có số liệu của các năm trước, Nhóm nghiên cứu sẽ bổ sung bằng số liệu tốt nhất của các năm đó nhằm giảm sự thiệt thòi do thiếu số liệu cho các đối tượng điều tra.

Những phân tích trên cho thấy kết quả Vietnam ICT Index phản ánh gần như trọn vẹn và nghiêm túc hiện trạng phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông của một địa phương.

Do đó, việc Đà Nẵng 9 năm liền dẫu đầu Chỉ số này và tiếp tục có bước tăng trưởng về điểm số so với các địa phương khác, và so với chính mình, cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm cao của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, và sự đồng hành của mỗi người dân trên lộ trình xây dựng TP thông minh, chính quyền điện tử.

(Theo ictdanang.vn)

Tin liên quan

Trang 1 / 103 - 1029 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 103 - 1029 dòngFirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.